ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ξεναγήσεις για μαθητές αλλά και για ενήλικες. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ειδικές ξεναγήσεις υλοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πληροφορίες

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη
Τ: 2310589222 / E-mail: education.modern@momus.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τ: 2310 240002 / E-mail: mmca.education@gmail.co

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Τ: 2310 566716 / E-mail: educ.thmp@culture.gr

MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Τ: 2103215717 / E-mail: info.mam@momus.gr