Διεθνές συνέδριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

26, 27 & 28 ΜΑΪΟΥ, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

 

Ερευνητές/τριες, ακαδημαικοί και πολίτες της κοινωνίας θα συναντηθούν να συζητήσουν σχετικά με την κοινωνική συμπερίληψη, την εκπαίδευση και τις ανισότητες.

 

Από τις 26 μέχρι τις 28 Μαιου, ερευνητές/τριες, ακαδημαικοί, πολίτες και policymakers (φορείς χάραξης πολιτικής) θα συναντηθούν στο Βόλο (Ελλάδα) για να αναστοχαστούν πάνω στις δυνατότητες και τις προκλήσεις της προσανατολισμένης ως προς τα κοινά εκπαίδευσης

Για την αντιστροφή των ανισοτήτων. Τα εκπαιδευτικά κοινά, αναφέρονται σε κοινωνίες μάθησης όπου οι αποφάσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνονται συλλογικά με ίση συμμετοχή στις συνελεύσεις, από κοινού με τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και τους κηδεμόνες τους (σε περιπτώσεις ανηλίκων). 

Λαμβάνοντας αυτή την έννοια ως κοινό νήμα, το συνέδριο θα απευθύνει τα παρακάτω ερωτήματα: Μπορούν τα εκπαιδευτικά κοινά να λειτουργήσουν ως καταλύτης αντιστροφής των ανισοτήτων και μια συμπεριληπτική στρατηγική για τα παιδιά και τους νέους που βρίσκονται στην επισφάλεια του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη;

Πως τα εκπαιδευτικά κοινά μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιστροφή των ανισοτήτων. Ομιλητές/τριες και οργανώσεις από ποικίλες Ευρωπαικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Εσθονία, η Σουηδία, το Βέλγιο και άλλες θα συμμετέχουν και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. 

Το συνέδριο θα λάβει χώρα ως μέρος του H2020 project "Smooth Educational Spaces. Passing through Enclosures and Reversing Inequalities through Educational Commons" με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΑΠΘ) μαζί με 12 πανεπιστήμια και φορείς (ΑΠΘ, MOMus, UNIPA, NOVA, UMINHO, MAU, UCA, UPF, TalTech, UGhent, UOS). 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τα αποτελέσματα και οι μεθοδολογίες περισσότερων από 50 περιπτώσεων μελέτης του έργου θα εκτεθούν και θα δοθεί η ευκαιρία να μοιραστεί μια ποικιλία μεθοδολογιών όπως η παιδαγωγική τεκμηρίωση, η παιδαγωγική της (ενεργητικής) ακρόασης, η εθνογραφία, η ανάλυση λόγου κ.λπ. 

Το συνέδριο είναι δωρεάν και θα μεταδίδεται ζωντανά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://smooth-ecs.eu/conference/#my-section