Μενου

9 Μαΐου 2024

Νέα-Ανακοινώσεις
Νέα, πράσινη... συνεργασία μεταξύ MOMus και Μαμαγαία!

Ένα νέο... πράσινο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του MOMus και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μαμαγαία ξεκίνησε, στη βάση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κλιματική κρίση που έχει εκπονήσει το MOMus για τη διετία 2024-2025.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν στη μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας με σεμινάρια κατάρτισης προς τα στελέχη και τους εργαζομένους του MOMus, με περιβαλλοντικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (π.χ. ευαισθητοποίηση για την διαχείριση απορριμμάτων, σύνδεση με τη φύση και την τέχνη, περμακουλτούρα και ζωή στην πόλη κ.α.), με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην θεματική της κλιματικής κρίσης και πολλούς άλλους τρόπους.

 

Το στρατηγικό πλάνο του MOMus για την κλιματική κρίση ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού, ενσωματώνει τη δράση για το κλίμα στις βασικές δραστηριότητες των μουσείων του, ενώ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και επικαιροποίηση. Αφορά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσα από κινήσεις βελτίωσης των κτιριακών δομών του και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του, την εκπαίδευση και την ενημέρωση του προσωπικού και του κοινού με ειδικά προγράμματα, την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλες τις εκφάνσεις δραστηριότητας του φορέα όπου αυτό είναι δυνατόν (φωτισμός, θέρμανση, ψύξη, εκδόσεις, απορρίμματα, μετακινήσεις), τον περιορισμό εκπομπών αερίων και ηλεκτρικής ενέργειας, την ενσωμάτωση των εννοιών της επανάχρησης, της ανακύκλωσης, τη στρατηγική συνεργασία του φορέα με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, ομάδες που προωθούν την κατανόηση και τη δράση για την κλιματική κρίση.

 

H Μαμαγαία είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση με αποστολή την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής στις πόλεις, του κοινωνικού και του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από τρέχουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις, η Μαμαγαία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ικανές να αλλάξουν την καθημερινή ζωή των πόλεων και των γειτονιών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση των κοινοτήτων και στα ανθρώπινα δίκτυα.