Πρόγραμμα «2gether»: Ένα νέο συμμετοχικό, βιωματικό εργαστήριο παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης

Πρόγραμμα «2gether»

Ένα νέο συμμετοχικό, βιωματικό εργαστήριο παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης.

  • Εικονικό μουσείο με θέμα την ανθρώπινη μορφή, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι με σταθμούς το Παρίσι, τη Μόσχα και την Ελλάδα.
  • Δυνατότητα 3D περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtual reality).
  • Ψηφιακοί χαρακτήρες (animated avatars) ως ξεναγοί και συνοδοιπόροι.
  • Πλατφόρμα πληθοπορισμού.
  • Συμμετοχή, διάδραση, σχολιασμός και δυνατότητα διαμοιρασμού σε πραγματικό χρόνο.
  • Νέες πρωτότυπες web εκθέσεις, οργανωμένες από το ίδιο το κοινό.

 

 

«2gether» είναι ο τίτλος του νέου συμμετοχικού και βιωματικού εργαστηρίου παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης που βρίσκεται στη φάση σχεδιασμού και παραγωγής, με εταίρους το MOMus, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και την Εταιρεία Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας Hypertech, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα εικονικό μουσείο με τη δυνατότητα 3D περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και μια πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowd sourcing) που θα λειτουργεί ως βήμα προβολής και προώθησης νέων καλλιτεχνών, καθώς και συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των χρηστών.

Το πρόγραμμα «2gether» θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το καλοκαίρι του 2022.

 

Εικονικό μουσείο «2gether»

Με άξονα την ανθρώπινη μορφή, οι επισκέπτες του εικονικού μουσείου θα συμμετέχουν βιωματικά σε μια άκρως ενδιαφέρουσα πλοήγηση στον χώρο και τον χρόνο. Ξεκινώντας από το Παρίσι του τέλους του 19ου αιώνα, και δια μέσου της άκρως επαναστατικής Μόσχας και της εποχής της ρωσικής πρωτοπορίας, καταλήγουν στην Ελλάδα, για να ανακαλύψουν την άνθηση της σύγχρονης τέχνης στη χώρα.  

Ψηφιακοί χαρακτήρες (animated avatars) θα λειτουργήσουν ως ξεναγοί και συνοδοιπόροι σε αυτή την «περιπέτεια» συμπαρασύροντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι για την κατανόηση και εμβάθυνση πάνω στην απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη.

Ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με επιλεγμένα έργα από σημαντικές συλλογές (Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη, MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά), τα οποία ζωντανεύουν μπροστά του με εμψυχώσεις που αναδεικνύουν το βασικό μήνυμα των καλλιτεχνών, υπό το πρίσμα της γενικότερης θεματικής του ανθρώπινου σώματος ως βασικό θέμα των σύγχρονων καλλιτεχνών.

Επιπλέον, ο επισκέπτης λαμβάνει όχι μόνο οπτικά μηνύματα, αλλά έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τον/την ξεναγό του μουσείου, ώστε να διευκολυνθεί στην κατανόηση των έργων, των καλλιτεχνών και των διαφορετικών κινημάτων. Ο ίδιος θα έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε παραπάνω πληροφορίες, εξερευνώντας τις λεπτομέρειες του έργου.

 

Πλατφόρμα πληθοπορισμού

Δεύτερος άξονας του προγράμματος είναι η οργάνωση, υποστήριξη και προώθηση πλατφόρμας πληθοπορισμού, η οποία θα λειτουργεί ως εργαστήρι εικαστικής παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Νέοι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους με θέμα την ανθρώπινη μορφή, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη διάδραση και τον σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο νέων, πρωτότυπων web εκθέσεων, οργανωμένες από το ίδιο το κοινό.

logos