Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του MOMus

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (συντ. MOMus) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ 188/ 5.11.2018) , έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τον φορέα συναποτελούν το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (πρώην Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (πρώην Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης) και το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, φιλοδοξώντας να δώσουν διεθνώς από κοινού το στίγμα τους στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τις πειραματικές τέχνες και τη γλυπτική. Το MOMus είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Mπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και τους είδους της επεξεργασίας. Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε αποστολή ενημερωτικού δελτίου αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του φορέα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφιλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των παραπάνω δεδομένων.