Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης –MOMus προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων μουσείων/χώρων τέχνης της Θεσσαλονίκης  -του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης- και ενός στην Αθήνα, του Μουσείου ‘Αλεξ Μυλωνά. Πρόκειται για Οργανισμό - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του οποίου η νομική μορφή και οι σκοποί του, η διοίκηση, η οργάνωση και ζητήματα λειτουργίας των διευθύνσεων και των υπηρεσιών του περιγράφονται στον ιδρυτικό του Νόμο (4572/2018).

Είχαν προηγηθεί πολυετείς προσπάθειες για το εν λόγω εγχείρημα, με κοινή, διαχρονική επιδίωξη την συνένωση δυνάμεων και την κοινή στοχοθεσία ως προς τη διαχείριση του σύγχρονου πολιτισμού, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη χώρα και διεθνώς.

Στόχοι του Οργανισμού ορίζονται:

 • η δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
 • η δυναμική ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας,
 • η δυναμική ανάπτυξη της ιστορικής μελέτης και επιστημονικής έρευνας,
 • η ενίσχυση των πειραματικών και εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την:

 • συγκρότηση μουσειακών συλλογών και αρχείων,
 • φύλαξη και ανάδειξη των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,
 • αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων,
 • έκθεση σε μόνιμη βάση τμημάτων όλων των συλλογών, στον κατά περίσταση κατάλληλο χώρο ή χώρους,
 • διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία και κέντρα σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • χρήση της πλέον εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς επικοινωνίας,
 • ουσιαστική συνεργασία και δικτύωση με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών,
 • προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού,
 • προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στις τέχνες,
 • οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών του Οργανισμού,
 • εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες (καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, μαθητές, ξεναγήσεις, σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικά σεμινάρια μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΘ,
 • παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
 • υποστήριξη ή/και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συνέδρια, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αφιερώματα διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος        

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος

Αντιπρόεδρος

Τζελίνα Μακραντωνάκη

Μέλη

Κατερίνα Καμάρα

Γεώργιος Κατσάγγελος

Ιωάννης Κεσσόπουλος

Δημήτριος Νανόπουλος

Κώστας Παρχαρίδης

Ματούλα Σκαλτσά

Αναστάσιος Τζήκας


Αν. Γενική Διευθύντρια
Μαρία Τσαντσάνογλου