ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Utopia Revisited. Λογοτεχνία, Φιλοσοφία και Πολιτική στην τέχνη της Ρωσικής Πρωτοπορίας
15/06/2020 - 13/09/2020 MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Utopia Revisited. Λογοτεχνία, Φιλοσοφία και Πολιτική στην τέχνη της Ρωσικής Πρωτοπορίας

16 Ιουνίου - 13 Σεπτεμβρίου 2020

MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Η έκθεση θα βασίζεται σε έργα προερχόμενα από τη συλλογή Κωστάκη του MOMus

και θα δομηθεί σε ενότητες. Κάθε ενότητα θα αφορμάται από αποσπάσματα κειμένων
με αναφορά στην ουτοπία, τα οποία θα προέρχονται από κείμενα λογοτεχνικά, πολι-
τικά ή φιλοσοφικά, ενδεικτικά των N. Fedorov, V. Kandinsky, V. Lenin, A. Bogdanov,
K. Tsiolkovsky, Μ. Bulgakov, Α. Lunacharsky, Β. Arvatov, Υ. Zamyatin, Y. Chernykhov,
K. Malevich, S. Nikriitn κ.ά.

Στην έκθεση θα γίνει επίσης αναφορά και σε περιπτώσεις όπου το ουτοπικό σχέδιο
εξελίσσεται σε δυστοπία, ιδιαίτερα στα λογοτεχνικά κείμενα των M. Bulgakov και Y.
Zamyatin.

Γύρω από τα κείμενα αυτά θα στηθούν ενότητες έργων με αναφορές:
– στη διεύρυνση της Όρασης και γενικότερα των Αισθήσεων,
– στον Κοσμισμό και τον Εποικισμό Πλανητών,
– στη Σύνθεση των Τεχνών στην οποία θα βασίζεται το έργο τέχνης του μέλλοντος,
– στην Υπερβατική Τέχνη.
– στην Επιστημονική Φαντασία.
– στην επίτευξη της Αθανασίας.
– στην εξέλιξη της Επιστήμης.
– στην Αρχιτεκτονική του Μέλλοντος.
– στην Οικοδόμηση της Ιδανικής Κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και
παράλληλες εκδηλώσεις καθώς και κύκλος μαθημάτων για ενήλικες.

Επιμέλεια: Αγγελική Χαριστού