ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Roger Ballen. Shadows of the mind
03/03/2020 - 04/10/2020 MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης