ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φωτογραφικό λεύκωμα «Φανταστική Πόλη» από μαθητές Γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος SMOOTH
MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Το λεύκωμα «Φανταστική Πόλη» είναι το αποτέλεσμα της μελέτης περίπτωσης με τη θεματική «Η πόλη ως Συλλογικό Αγαθό» που υλοποιήθηκε από το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SMOOTH – Χώροι Εκπαιδευτικών Κοινών. Ξεπερνώντας τις περιφράξεις και αντιστρέφοντας τις ανισότητες» Horizon 2020. Το SMOOTH μελετά τα εκπαιδευτικά κοινά ως εναλλακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την κοινωνική ένταξη και επιχειρεί μια διεπιστημονική και διαθεματική ανάλυση σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών κοινών με απώτερο στόχο την «τροφοδότηση» των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής με νέα, καινοτόμα και αποτελεσματικότερα εργαλεία για μεγαλύτερη και πιο ενεργητική συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων στην ανάπτυξη ενός πιο συμπεριληπτικού, ασφαλούς και ανθεκτικού οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης.

Μαθητές και μαθήτριες από το 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με βάση τις αξίες των εκπαιδευτικών κοινών και με εργαλείο τη φωτογραφία συνεργάστηκαν ισότιμα μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς τους και επιχείρησαν να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις για τον τρόπο αναδιαμόρφωσης της γειτονιάς τους. Το συλλογικό αυτό εγχείρημα θέτει τη βάση για μια εις βάθος συζήτηση για τον βαθμό που οι πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών και των εφήβων λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη στρατηγικών που αφορούν την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Οι εικόνες αυτές ακροβατώντας στο όριο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας μας καλούν να αναλογιστούμε πώς «κάτι άκυρο, κάτι που βρίσκεται εκτός» έχει τελικά σημασία…

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον διευθυντή του 30ου Γυμνασίου Βάιο Διαμαντίδη και τις καθηγήτριες Ευαγγελία Γιάννακα και Κατερίνα Λιολιοπούλου η πολύτιμη βοήθειά των οποίων συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα Horizon 2020 για την έρευνα και την καινοτομία (grant agreement 101004491).

 

Υλοποίηση Προγράμματος Η πόλη ως κοινό αγαθό
30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαθητές & Μαθήτριες 2022-2023
Λορέτα Βάτα, Γιάννης Γρηγοριάδης, Βαλεντίνος Δελούδης, Ξένια Κεσισίδου, Σι-λού Τσέν, Φλαγκέν Χάνα (Α΄ Γυμνασίου)
Χρήστος Κανλής, Δημήτρης Καραγκιοζίδης, Ιωσήφ-Στέφανος Κονδουράτ (Β΄ Γυμνασίου)
Αλέσιο Βάτα, Νίκος Ζιλφίδης (Γ΄ Γυμνασίου)


Καθηγήτριες: Ευαγγελία Γιάννακα, Κατερίνα Λιολιοπούλου

Διευθυντής: Βάιος Διαμαντίδης

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έλενα Βισέρη (Ερευνήτρια), Αντώνης Βλάχος (Φωτογράφος), Μαρία Κεχαγιόγλου (Επιμελήτρια Εκπαίδευσης MOMus),
Mαρία Κοκορότσκου (Επιμελήτρια Εκπαίδευσης MOMus), Χριστίνα Χρηστίδου (Εικαστικός)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Αναπληρωτής καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Νίκη Νικονάνου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσειακής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εικονογράφηση & Γραφιστικός Σχεδιασμός: Κωσταντίνα Κυρατζίδου

Επιμέλεια Κειμένων: Ελισάβετ Τσίνογλου

Εκδοτική παραγωγή: ΚΕΘΕΑ, Σχήμα & Χρώμα