ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜ 2023: Εργαστήριο συμπερίληψης για παιδιά «Αγγίζω, Ακούω, Αισθάνομαι: Μια άλλη διάσταση της φωτογραφίας»
MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο συμπερίληψης για παιδιά «Αγγίζω, Ακούω, Αισθάνομαι: Μια άλλη διάσταση της φωτογραφίας»

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, λιμάνι)

Σάββατο 13 Μάϊου 2023 | 11:30-13:00

 

Τα εργαστήριο πολυαισθητηριακής φωτογραφίας με την Inclusive Lines είναι μια γιορτή της ποικιλομορφίας των ανθρώπινων ικανοτήτων. Μια μικτή ομάδα παιδιών με ή χωρίς οπτική αναπηρία ή βλάβη, με την καθοδήγηση ενός φωτογράφου και την χρήση της τεχνολογίας, εξερευνούν τα δικά τους όρια αισθήσεων μέσω της φωτογραφίας, σε μια σύγκλιση του «ορατού» και του «μη ορατού» κόσμου.

Συγκεκριμένα, οι βλέποντες συμμετέχοντες θα κληθούν να συνεργαστούν με μη βλέποντες και μαζί ως ομάδα -παιδιά 9-12 ετών- να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία και τις αισθήσεις τους για να ανακαλύψουν διαφορετικές «διαστάσεις» της φωτογραφίας. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα αποκτά νέες γνώσεις, μαθαίνει να χρησιμοποιεί μη οπτικά μέσα, τη φαντασία και την προσωπική κρίση για να φωτογραφήσει, να αφηγηθεί ιστορίες και να εκφράσει συναισθήματα. Η πολυαισθητηριακή φωτογραφία βοηθά την ομάδα να απομακρυνθεί από την οπτικοκεντρική ερμηνεία της φωτογραφίας, απαιτώντας τη χρήση λιγότερο χρησιμοποιούμενων αισθήσεων όπως είναι η αφή, η ακοή, η οσμή και η διαίσθηση, έτσι ώστε να αντιληφθεί νέες διαστάσεις, πιο κοντά στη ζωή και το μέλλον. Στόχος είναι η συνειδητοποίηση και η αλλαγή ρόλου. Όταν η ομάδα αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη ζωή πέρα από την όραση, αναθεωρούνται πεποιθήσεις, ενισχύεται η ενσυναίσθηση και η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς. ) Η δράση αυτή θα έχει ως σκοπό την σύγκλιση του «ορατού» και του «μη ορατού» κόσμου για την εναρμόνιση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας μέσω της φωτογραφίας.

Η Inclusive Lines δημιουργεί συμμετοχικές υπηρεσίες, προϊόντα και εργαστήρια για παιδιά με και χωρίς αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην κοινωνία και την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, με αφετηρία την παιδική ηλικία. Με εξειδίκευση στον συμμετοχικό σχεδιασμό και τα εργαλεία του κάθε project δημιουργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν σε κοινή βάση και να πάρουν οι ίδιοι τις αποφάσεις. Σε ένα ανοιχτό περιβάλλον οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος ως ενεργό κομμάτι της διαδικασίας του παραγόμενου αποτελέσματος.

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου: Inclusive Lines (Αγγελική Κοσμά & Αναστασία Σαμαρά) https://www.inclusive.gr/  

Για παιδιά 9-12 ετών, με ή χωρίς οπτική αναπηρία ή βλάβη.

Ελεύθερη είσοδος. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2310566716. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πρόγραμμα του MOMus για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2023 με φετινό θέμα από το ICOM «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής».