Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

15 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση του αποτελέσματος για τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση γενικού/ής διευθυντή/ντριας του MOMus-Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

Ανακοίνωση του αποτελέσματος για τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση γενικού/ής διευθυντή/ντριας του MOMus-Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ