Μενου

22 Δεκεμβρίου 2023

Νέα-Ανακοινώσεις
INSPIRE PROJECT

Η διοργάνωση του INSPIRE PROJECT είναι η πρώτη διοργάνωση που υλοποιείται μέσα από το MOMus.  Η διοργάνωση διατηρεί τη μορφή και τους στόχους των προηγούμενων εκδόσεών της (2017-2018), δηλαδή εστιάζει στην παραγωγή και προβολή του σύγχρονου έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως είναι το εργαστήριο νέων καλλιτεχνών υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός αναγνωρισμένου και καταξιωμένου καλλιτέχνη, την έκθεση των έργων που θα παραχθούν στο εργαστήρι με ταυτόχρονη έκθεση των έργων του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη, καθώς και η επιβράβευση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Ο καλλιτέχνης-επικεφαλής του εργαστηρίου επιλέγεται με βάση το καλλιτεχνικό του έργο, τη διεθνή παρουσία στα δρώμενα της σύγχρονης τέχνης, καθώς και την επαφή του με την εκπαιδευτική-εργαστηριακή δραστηριότητα. 

Η επιλογή αντίστοιχα των νέων καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο εργαστήριο γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση. 

Το νέο καλλιτεχνικό έργο που παράγεται μαζί με επιλεγμένα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη, παρουσιάζονται στο κοινό σε μία κοινή έκθεση. Ταυτόχρονα, η διοργάνωση επιβραβεύει έναν καλλιτέχνη του οποίου το έργο θα πρέπει να έχει παραχθεί μέσα στο πλαίσιο της διαδεδομένης πρακτικής του εργαστηρίου ή της residency και να διακρίνεται για την πρωτοτυπία του και την άρτια παραγωγή του. 

 

Το Inspire Project χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, με τελικό δικαιούχο το MOMus και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

 

logo espa